Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 10 halaman 23

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam SMA Kelas 10 halaman 23  Bab 2

Bismillahirrohmannirrohim

Kunci jawaban IPS SMA kelas X halaman 23 Bab II merupakan alternatif Jawaban dari soal-soal Buku IPS Kelas 10 SMA/MA Bab 2 Berbusana muslim dan muslimah cerminan kepribadian dan keindahan semester 1. Jawaban yang kami berikan hanya berupa jawaban alternatif saja, sebagai referensi bagi adik-adik . Rajin lah belajar dan membaca dari berbgai sumber agar khasanah pengetahuannya bertambah. Sebaiknya  adik-adik mencoba alternatif  jawaban sendiri. 

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 10 halaman 23 Aktivitas 1Dengan adanya pembahasan kunci jawaban seperti ini diharapkan dapat membantu peserta didik Kelas IX SMA/MA dalam menjawab soal-soal baik sebagai Tugas Individu maupun Kelompok. Dan Juga dapat menjadi Referensi untuk soal ulangan seperti soal penilaian harian , soal penialain tengah semester , soal penilaian akhir tahun, maupun tugas pekerjaan rumah (PR). Semoga bermanfaat bagi adik adik.

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam SMA Kelas 10 halaman 23 Aktivitas 2

Apakah kamu termasuk siswa/siswi yang sudah membiasakan diri berbusana secara Islam? Bagaimana pendapatmu dengan pernyataan “lebih baik tidak berhijab tetapi sopan daripada berhijab tetapi masih suka membicarakan aib atau kejelekan orang lain?” Diskusikan bersama teman-temanmu dan kemukakan kepada gurumu.

Berhijab adalah syariat menutup aurat bagi perempuan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Swt.

Oleh karenanya, berhijab namun suka membicarakan aib orang lain dan tidak berhijab tetapi sopan, tidak dapat dibandingkan, sebab bersikap sopan dan sering membiacarakan orang lain adalah bentuk dari akhlak.

Berhijab adalah kewajiban bagi muslimah bagaimanapun akhlaknya. Berhijab tetap lebih baik daripada tidak berhijab, sebab orang yang tidak berhijab berarti tidak mematuhi perintah Allah untuk menutup aurat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berhijab adalah kewajiban, sedangkan bersikap sopan dan membicarakan aib orang lain adalah akhlak. Apabila keduanya dipadukan, maka tidak dapat dibandingkan.

Hal ini berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai batasan aurat wanita.

Dari 'Aisyah radhiallahu'anha, beliau berkata,

Artinya: Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, 'Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini', beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Selain daripada dalil hadits ini, Allah sendiri memerintahkan secara langsung melalui ayat-ayat suci Al Quran agar wanita muslim mau menutup aurat.

Ayat-ayat tentang perintah berhijab bagi wanita diantaranya terdapat pada Al Quran 

1. Surat Al Araf ayat 26, 
"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS Al-A’raf :26)

2. Surat Al Ahzab ayat 59.
Artinya “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang Mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, oleh sebab itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al Ahzab : 59)

3. Surat An Nur ayat 31.
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nur : 31)


Demikian Pembaca Kunci Jawaban PAI SMA Kelas 10 halaman 23 Bab 2 buku siswa Kelas 10 SMA/MA kurikulum 2013.

Tentunya ini hanya sebagai alternatif saja  Untuk itu diperlukan kebijakan Bapak/Ibu untuk memilah dan menggunakan nya.

Akhir kata semoga bermanfaat, dan jangan lupa memberikan saran dan komentar positif anda pada Kolom yang tersedia untuk kemajuan website ini.

Posting Komentar untuk "Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 10 halaman 23"