Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Kunci jawaban PAI kelas 7 halaman 42, 43, 44

Kunci jawaban Pendidikan Agama Islam SMP Kelas 7 halaman 42, 43, 44 Bab 3

Bismillahirrohmannirrohim

Kunci jawaban PAI SMP kelas VII halaman 42, 43, 44 Bab 3 merupakan alternatif Jawaban dari soal-soal Buku PAI Kelas 7 SMP/MTs Bab3  Semua Bersih,Hidup Jadi Nyaman semester 1. Jawaban yang kami berikan hanya berupa jawaban alternatif saja, sebagai referensi bagi adik-adik . Rajin lah belajar dan membaca dari berbgai sumber agar khasanah pengetahuannya bertambah. Sebaiknya  adik-adik mencoba alternatif  jawaban sendiri. 

Kunci jawaban PAI kelas 7 halaman 42, 43, 44 Bab 3 Semester 2Dengan adanya pembahasan kunci jawaban seperti ini diharapkan dapat membantu peserta didik Kelas VII SMP/MTs dalam menjawab soal-soal baik sebagai Tugas Individu maupun Kelompok. Dan Juga dapat menjadi Referensi untuk soal ulangan seperti soal penilaian harian , soal penialain tengah semester , soal penilaian akhir tahun, maupun tugas pekerjaan rumah (PR). Semoga bermanfaat bagi adik adik.

Kunci jawaban PAI SMP Kelas 7 halaman 42, 43, 44 Bab 3 Semester 1

Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D!

1. Taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup...

A. sederhana
B. damai
C. bersih
D. tenang

2. Menyapu muka dan kedua tengan sampai siku dengan tanah suci sebagai pengganti wudu atau mandi adalah...

A. taharah
B. mandi wajib
C. istinja'
D. tayammum

3. Tujuan tayammum adalah untuk menghilangkan...

A. hadas kecil
B. hadas besar
C. hadas kecil dan hadas besar
D. najis

4. Orang yang melakukan tayammum adalah orang yang....

A. sedang dalam berpergian
B. sedang sakit sehingga tidak boleh kena air
C. sedang sibuk kerja dan tak sempat mencari air
D. sedang di atas kendaraan

5. Berikut ini yang termasuk rukun tayammum adalah....

A. niat
B. membasuh kaki
C. mengusap kepala
D. membasuh telinga

6. Salah satu yang membatalkan tayammum adalah....

A. makan dan minum sebelum salat
B. berselisih paham dengan teman
C. semua yang membatalkan wudu
D. melihat maksiat sebelum salat

7. Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi untuk menghilangkan hadas besar diganti dengan....

A. mandi biasa
B. tayammum
C. ber-wudu
D. mandi keramas

8. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah....

A. buang angin
B. buang air kecil
C. menyentuh alat kelamin
D. mengeluarkan air mani

9. Berikut ini hal-hal yang dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid, kecuali...

A. berpuasa
B. mendengarkan ceramah
C. zikir dan beristighfar
D. mendengar azan

10. Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayammum, yaitu...

A. mengusap muka dan telinga dengan debu
B. membasuh muka dan tangan dengan air
C. mengusap muka dan kaki dengan debu
D. mengusap muka dan tangan dengan debu

Kunci jawaban PAI kelas 7 halaman 42

1. C
2. B
3. C
4. B
5. A
6. C
7. B
8. D
9. A
10. D

1. Mengapa taharah itu penting?

Jawaban :
Taharah adalah kegiatan mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Taharah sangatlah penting, terutama untuk beribadah. Selain itu taharah juga berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh kita dalam keadaan bersih atau suci, maka kita terhindar dari berbagai penyakit.

2. Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis!

Jawaban :

Hadas adalah kotoran tubuh manusia, cara menyucikannya dengan wudhu, mandi besar, atau tayammum. Sedangkan najis adalah kotoran di luar tubuh manusia , cara membersihkannya tergantung jenis najisnya, sampai najis itu benar-benar hilang wujud, sifat dan rasanya.

3. Sebutkan macam-macam najis dan beri contohnya!

Jawaban :

Najis Mukhaffafah (Najis ringan), contohnya air kencing bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali asi.
Najis Mutawassitah (Najis sedang), contohnya air kencing, darah, tinja dan sebagainya.
Najis Mughallazah (Najis berat), contohnya air liur anjing, segala sesuatu yang berhubungan dengan babi.

4. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan orang itu berhadas besar!

Jawaban :

Hubungan suami-istri
Mengalami mimpi basah
Nifas
Junub
Mengalami haid

5. Mengapa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan salat dan puasa?

Jawaban :

Karena perempuan yang sedang haid berarti ia berhadas besar sehingga tidak boleh berpuasa dan salat, seperti yang kita ketahui syarat puasa dan salat adalah suci, jadi orang yang sedang haid tidak boleh salat dan puasa.

6. Jelaskan tata cara tayammum!

Jawaban :

Niat
Mengusap muka
Mengusap kedua tangan sampai kedua siku
Tertib (berurutan), jadi wajib mendahulukan mengusap muka atas kedua tangan.

7. Sebutkan tata cara wudu yang benar!

Jawaban :

Berikut tata cara berwudhu sesuai sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai berikut.

 
Berniat.
Membaca basmalah.
Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.
Mengambil air dengan tangan kanan, lalu masukkan dalam mulut (berkumur-kumur) dan dimasukkan dalam hidung (istinsyaq) sekaligus ---melalui satu cidukan-. Kemudian air tersebut dikeluarkan (istinstsar) dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali.
Membasuh seluruh wajah sebanyak tiaga kali dan menyela-nyela jenggot (jika ada).
Membasuh tangan -kanan dan kemudian kiri- hingga siku dan sambil menyela-nyela jari-jemari.
Membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga.
Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jari-jemari kaki.

8. Sebutkan air yang suci dan menyucikan!

Jawaban :

Air hujan
Air laut
Air sumur
Air sungai
Air embun
Air salju
Air telaga

9. Apa yang dimaksud dengan istinja!

Jawaban :

Istinja adalah bersuci dari hadas, dengan menghilangkan sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul dengan menggunakan air yang suci atau batu yang suci dan benda-benda lain yang menempati kedudukan air dan batu.

10. Jelaskan alasan diwajibkannya mandi!

Jawaban :

Mandi diwajibkan karena mandi mampu menyucikan diri kita baik dari hadas besar maupun hadas kecill dan mandi juga merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT

Demikian Pembaca Kunci Jawaban PAI SMP Kelas 7 halaman 42, 43, 44 Bab 3 buku siswa Kelas 7 SMP/MTs kurikulum 2013

Tentunya ini hanya sebagai alternatif saja  Untuk itu diperlukan kebijakan Bapak/Ibu untuk memilah dan menggunakan nya.

Akhir kata semoga bermanfaat, dan jangan lupa memberikan saran dan komentar positif anda pada Kolom yang tersedia untuk kemajuan website ini.

Posting Komentar untuk "Kunci jawaban PAI kelas 7 halaman 42, 43, 44"