Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Soal Ulangan Semester 1 Kelas 5 tema 4

Soal Tematik kelas 5 tema 4 Sehat itu penting sesuai kurikulum 2013
Soal Ulangan harian tema 4 kelas 5
Tema 4 Sehat Itu Penting

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawban yang paling tepat !

1. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya adalah bentuk dari . .

a. Tanggung jawab
b. Hak
c. Kewajiban
d. Kerja bakti

2. Amir mendapat tugas sebagai petugas pengibar bendera. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang sebaiknya dilakukan oleh Amir adalah . . . .

a. Tidak masuk sekolah karena alasan sakit
b. Memindahkan tugas kepada teman lainnya
c. Berlatih dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan
d. Tidak ikut upacara bendera karena takut

3. Dayu sedang mengadakan kerja kelompok akan membuat poster kesehatan, sebagai anggota maka tanggung jawab yang dilakukan Dayu adalah . . . .

a. Menolak apapun yang diberikan
b. Mengerjakan jika ada yang bantu
c. Menyelesaikan tugas yang diberikan
d. Mmengerjakan tugas sendiri tak peduli yang lain

4. Selain memiliki kewajiban untuk belajar dan bekerja, setiap manusia juga berkewajiban untuk ….

a. Beribadah
b. Istirahat
c. Bergembira
d. Bersenang-senang

5. Dalam musyawarah yang harus diutamakan adalah ....

a. Kepentingan ketua
b. Kepentingan golongan
c. Kepentingan bersama
d. Kepentingan kelompok

6. Bebas memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing merupakan salah satu ....

a. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat
b. Hak sebagai warga masyarakat
c. Kewajiban sebagai warga masyarakat
d. Beban moral sebagai warga masyarakat

7. Setiap bait pantun terdiri atas . . .

a. 4 baris
b. 5 baris
c. 6 baris
d. 7 baris

8. Ciri-ciri pantun adalah . . .

a. Bersajak a-b-c-d
b. Bersajak a-b-b-a
c. Bersajak a-b-a-b
d. Bersajak a-a-a-a

9. Beris pertama dan baris kedua dalam sebuah pantun disebut . . .

a. Sajak
b. Bait
c. Sampiran
d. Isi

10. Baris ketiga dan ke empat dalam sebuah pantun disebut . . .

a. Sajak
b. Bait
c. Sampiran
d. Isi

11. Terbang rendah burung kutilang
Hinggap di dahan sambil menoleh
Hatiku senang tidak kepalang
Ayah pulang membawa oleh-oleh

Pantun di atas termasuk. . . 

a. Pantun tua
b. Pantun muda
c. Pantun kanak-kanak
d. Pantun dewasa

12. Kapal berlayar di laut Jawa
Nakhoda mengacungkan jempol
Adik menangis lalu tertawa
Melihat kakak masih mengompol

Jenis pantun di atas adalah . . .

a. Pantun jenaka
b. Pantun nasihat
c. Pantun pahlawan
d. Pantun budaya

13. Yang dibutuhkan pada saat kita bernapas  . . .

a. Darah
b. Oksigen
c. Paru-paru
d. Usus

14. Salah satu penyebab penyakit jantung dan stroke adalah . . .

a. Kaget
b. Sirkulasi darah tidak lancar
c. Hidung tersumbat
d. Bersin-bersin

15. Salah satu cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah adalah . . .

a. Olahraga secara teratur
b. Bermain
c. Bernyanyi
d. Makan yang banyak

16. Gangguan pada organ peredaran darah yang disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin (HB) disebut . . .

a. Asma
b Asam urat
c. Sembelit
d. Anemia

17. 1. Serambi kiri
        2. Paru-paru
        3. arteri pulmonalis
        4. vena pulmonalis
        5. Bilik kanan

Berdasarkan pernyataan di atas, urutan yang benar tentang sistem peredaran darah kecil adalah . . .

a. 1-2-3-4-5
b. 5-3-2-4-1
c. 5-4-3-2-1
d. 3-4-5-2-1

18. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut . . .

a. Sistem pernapasan
b. Sistem pencernaan
c. Sistem peredaran darah
d. Sistem peredaran oksigen

19. Paternalistik, gotong royong dan musyawarah merupakan teori . . .

a. Sosial budaya
b. Lingkungan hidup
c. Interaksi sosial
d. Interaksi lingkungan

20. Kegiatan jalan sehat adalah contoh interaksi manusia dengan . . .

a. Manusia 
b. Tuhan
c. Lingkungan
d. Teman

21. Berikut ini aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya adalah . . 

a. Diam dirumah
b. Bermain
c. Mengikuti wajib belajar 9 tahun
d. Olahraga

22. Hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang disebut . . .

a. Interaksi ekonomi
b. Interaksi sosial
c. Interaksi lingkungan
d. Interaksi moral

23. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi . . .

a. Manusia dengan alam
b. Manusia dengan manusia
c. Manusia dengan lingkungan
d. Manusia dan dengan tuhan

24. Contoh interaksi antara individu dengan kelompok adalah . . .. 

a. Ibu berbicara dengan anaknya
b. Adik berbicara dengan kakak
c. Ibu guru berbicara di depan muridnya
d. Siswa meminta izin pergi ke WC

25. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah . . .

a. Tidak berirama
b. Berirama
c. Gembira
d. Sedih

26. Lagu 17 agustus tahun 1945 atau hari merdeka diciptakan oleh . . .

a. WR. Supratman
b. H. mutahar
c. Ibu Sud
d. C. Simanjuntak

27. Salah satu ciri tangga nada diaotonis minor adalah . . .

a. Sedih
b. Gembira
c. Semangat
d. Riang

28. Properti yang digunakan pada tari topeng adalah . . .

a. Piring
b. Tanggai
c. Keris
d. Topeng

29. Tari tanggai berasal dari propinsi . . .

a. Jawa barat
b. Sumatera Selatan
c. Jambi
d. Aceh

30. Salah satu properti yang digunakan pada tari payung adalah. . . 

a. Payung
b. Piring
c. Keris
d. Topeng

B. ISIAN SINGKAT

Isilah titik-titik dibawah ini dengan Benar !

1. Membantu tetangga yang terkena musibah merupakan bentuk . . . .

2. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut . . .

3. Pantun yang berisikan teka-teki  disebut . . .

4. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat disebut pantun . . . 

5. Tuliskan secara urut sistem peredaran darah kecil. ........

6. Tuliskan secara urut sistem peredaran darah besar ........

7. Tuliskan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat .......

8. Tuliskan 2 hak sebagai siswa disekolah . .... 

9. Apa yang dimaksud dengan properti tari ......

10.Tuliskan satu contoh tari yang berasal dari Sumatera Selatan......

C. Uraian 

Jawablah pertanyaan berikut dengan Benar 

1Tuliskan 3 bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat ?

2. Tuliskan 3 jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan (usia) ?

3. Tuliskan 3 organ peredaran darah pada manusia ?

4. Tuliskan 3  contoh interaksi individu dan individu ?

5. Tuliskan ciri tangga nada diatonis mayor ?Semoga soal latihan tematik Penilaian Akhir semester kelas 5 tema 4 sehat itu penting sesuai kurikulum 2013 dapat bermanfaat bagi bapak/ibu guru serta adik-adik. Dan jangan lupa untuk memberikan saran dan komentar pada kolom yang tersedia untuk kemajuan website kami. 

1 komentar untuk "Soal Ulangan Semester 1 Kelas 5 tema 4"